Group 18

Gediplomeerd Medisch Pedicure

Helaas heb ik een klantenstop als Medisch Pedicure

Gediplomeerd Medisch Pedicure

Als Medisch Pedicure houd ik, net als de pedicure, mij bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen. Daarnaast voer ik als Medisch Pedicure ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet.

Waarbij ten gevolge van een ziekte (o.a. diabetes, reuma, spasticiteit) of een andere oorzaken (o.a. ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties. Afhankelijk van de klachten van de client voer ik als Medisch Pedicure de passende specialistische behandeling uit.

Ook ben ik op de hoogte van de verschillende contra-indicaties. Waarbij deze behandelingen juist niet mogen worden uitgevoerd. De specialistische behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklacht vermindering. Ik controleer nauwkeurig het resultaat van de behandeling en corrigeer indien nodig. Als Medisch Pedicure weet ik wanneer ik moet doorverwijzen naar andere disciplines,uiteraard via de desbetreffende huisarts.

Adequaat en vakkundig

Als Medisch Pedicure ben ik in staat om op adequate wijze kwaliteit- veiligheid- Arbo en milieubeleid voor mijn eigen bedrijf te ontwikkelen, hieraan richting te geven en het te borgen binnen mijn bedrijf. Zodat gewerkt wordt volgens de geldende bedrijfsrichtlijnen en procedures. Ik werk op vakkundige wijze volgens de code van de voetverzorger van het HBA (Hoofd Bedrijfschap Ambachten).